Automaattinen FPI-prosessilinja suihkumoottorin osille


FinnSonic turbine FPI solution


FinnSonic sovelluksen ominaispiirteitä

  • Korkean kapasiteetin FPI-prosessi, jossa useita kappaleita voidaan käsitellä kerralla joko koreissa tai kappalekohtaisesti suunnitelluissa telineissä
  • Automaattinen siirtolaite käsittelee useita koreja prosessissa samanaikaisesti, koneen automatiikka huolehtii jokaisesta prosessin käsittelyvaiheesta minimoiden tarvittavan työpanoksen
  • Suihkutusten paineiden, käsittelylämpötilojen ja –aikojen automaattinen valvonta poistaa inhimillisen erehdyksen riskin FPI prosessista
  • Elektrostaattinen tunkeumanesteen ja kehitteen suihkutus kappaleille takaavat tasalaatuisen lopputuloksen sekä pienen kemikaalin kulutuksen
  • Automaattisen tietojen keräyksen ansiosta jokaisen käsitellyn erän prosessitiedot voidaan tarkistaa jälkikäteen laadun varmistamiseksi
  • FPI-linja voidaan varustaa myös esipesuprosessilla ja tarkastuksen jälkeisellä pesuprosessilla. Pesussa hyödynnetään FinnSonicin Genius ultraäänitekniikkaa
  • Koneen turvakotelointi vähentää melua sekä estää vesihöyryjen ja hajujen leviämisen tuotantoympäristöön. Kotelointi voidaan lisäksi varustaa höyrynpoistajalla, jolloin linjaa ei tarvitse liittää erilliseen ilmastointijärjestelmään.