FINNSONIC RETROFIT

Retrofit header icons

Säästä energiaa ja ympäristöä sekä paranna tuottavuutta Finnsonic Retrofitin avulla


  • Hyvin palvellut FinnSonic pesulinja voidaan muuttaa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja säästää siten energiaa.
  • Tuottavuus nousee jopa 50 % tarjoamillamme ohjelmistopäivityksillä.
  • Turvallisuus päivitetään nykystandardien tasolle.
  • Modernisointi lisää pesulinjan käyttöikää useilla vuosilla.
  • Uudistus vähentää seisokkeja.Pesu- tai särötarkastuslinjan modernisointi on nopeaa ja kannattavaa

Vanha pesu- tai FPI-linja voidaan päivittää FinnSonic Retrofitin avulla. Linjaan voidaan uusia ohjausjärjestelmä, pesukorien siirtojärjestelmä, ultraäänikotelot ja generaattorit. Koneturvallisuus voidaan päivittää vastaamaan nykyisiä konedirektiivejä.

Linjan ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa nestetilavuuksia pienentämällä, poistuvaa ilmaa puhdistamalla ja energian kulutusta pienentämällä.

Ohjelmistopäivityksellä voidaan lisätä koneen kapasiteettia jopa 50 % kun siirrytään yhden korin toimintatavasta usean korin järjestelmään.

Nykyaikainen turvajärjestelmä parantaa sekä käyttäjän että ympäristön turvallisuutta.

Linjan käyttöikää voidaan pidentää jopa 50 %. Investointi on ympäristöystävällinen ja edullinen verrattuna uuden linjan hankintaan.

Parempi tiedon keruu antaa jokaisesta pesuerästä yksityiskohtaista tietoa prosessin parametreistä ja mahdollisista ongelmista.


Retrofit newControlUnitRiskit ja seisokit vähenevät

Vanhaan ohjausjärjestelmään liittyy riskejä, esimerkiksi sen komponentteja ei ehkä enää ole saatavilla. Tällaisissa tapauksissa komponentin rikkoutuminen voi aiheuttaa pitkän seisokin.

Hallittu ohjausjärjestelmän päivitys vaatii vain lyhyen tuotannon seisokin. Tyypillisesti modernisointiprojektissa uusitaan automaattinen ohjausjärjestelmä, korin siirtojärjestelmä ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Myös ultraäänikotelot ja generaattorit voidaan päivittää.


Ohjauspaneeli ennen ja jälkeen


Nopea ja tehokas päivitys

Modernisointiprojekti voidaan toteuttaa nopealla aikataululla ja lyhyellä seisokilla.

Ensin määritellään modernisoinnin laajuus ja uusittavat komponentit. Kuvat ja ohjelmistot päivitetään, osat asennetaan ja lopuksi testataan. Tuotanto pyörii pian taas uudistuneella pesu- tai FPI-linjalla.
Huoltotiimimme antaa mielellään lisätietoja ja vastaa juuri teidän linjaanne koskeviin kysymyksiin.


Lataa esite pesu- ja särötarkastuslinjojen modernisoinnista.