Kappaleiden pesu ennen pinnoitusta


PVD-pinnoitusta (Physical Vapor Depositing) käytetään enenevässä määrin aikaansaamaan materiaaleissa haluttuja kulutus-, lämpötila- ja kitkakestävyyteen liittyviä ominaisuuksia. Pinnoitus tehdään aina puhtaalle pinnalle. Mikä tahansa partikkeli tai pesuainejäämä aiheuttaa virheitä pinnoituksessa, mikä johtaa prosessiongelmiin ja hylkykappaleisiin. FinnSonic ratkaisu irrottaa erilaiset likatyypit nopeasti ja kustannustehokkaasti.


Täydellinen pesutulos, pienin hylkykappaleiden määrä

Hyväksi todettu pesuratkaisu ennen PVD-pinnoitusta on FinnSonicin monivaiheinen automaattipesulinja. Leikkuunesteet, metallipartikkelit, hiovat ja suolajäämät pestään pois emäksisissä pesuvaiheissa. Mahdolliset värimuutokset korjataan ja ruostumat poistetaan happovaiheessa. Hanavesihuuhtelu kaskadissa jokaisen aktiivivaiheen jälkeen sekä loppuhuuhtelu ionivaihdetulla vedellä ovat tärkeät vaiheet, kun tavoitteena on täysin puhdas pinta. Koboltin liukeneminen ja ruostuminen voidaan estää valitsemalla prosessissa käytettävät pesukemikaalit huolellisesti. Älykäs FinnSonic prosessiohjaus säätää käsittelyajat sopiviksi herkille materiaaleille.


Lue lisää FinnSonic Versa Genius+ ja Optima linjoista.


FinnSoncic precision cleaning