Tarkkuuspuhdistus


Komponenteille määritellään nykyisin kansainvälisten standardien mukaisia vaatimuksia partikkelipuhtaudelle useilla valmistavan teollisuuden aloilla. Puhtaus varmistaa laitteistojen ja niiden komponenttien luotettavan käytettävyyden. Suurikokoiset partikkelit voivat joissakin tapauksissa romahduttaa laitteiston toiminnan kokonaan, kun taas pienet partikkelit aiheuttavat kulumista ja lyhentävät komponenttien ikää. FinnSonic tarjoaa parhaan mahdollisen puhdistusratkaisun, joka täyttää vaatimukset suurten partikkeleiden suhteen ja joka myös takaa pienten partikkeleiden kohdalla optimaalisen lopputuloksen.

Optimipuhtaus, luotettavat tuotteet

Tarkkuuspuhdistus suurilla volyymeilla vaatii yleisimmin monivaiheisen, automatisoidun prosessin. Korkea partikkelipuhtaus voidaan saavuttaa monivaiheisilla pesulinjoilla, joissa suuret partikkelit eivät keräänny pesuprosessin viimeisiin ja puhtaisiin vaiheisiin. Yksikammiopesulaitteissa riskinä on partikkelien kumuloituminen pesukammioon ja siten heikko pesutulos.

Tehokkaita pesutekniikoita käyttäen saadaan likapartikkelit irtoamaan kappaleiden pinnoilta. Pesu- ja huuhtelunesteiden suodattaminen takaa pesualtaiden pysymisen puhtaana ja pitää nestekulutuksen kurissa. Ultraäänipesulla on ainutlaatuinen kyky irrottaa pienimmätkin partikkelit myös monimutkaisista kappaleista. Varsinainen pesuprosessi pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheineen mitoitetaan asiakkaan vaatiman puhtaustason ja läpimenotarpeen mukaan.

Lue lisää FinnSonic Versa Genius ja Optima linjoista.


FinnSoncic precision cleaning